Reviews

Reviews

Dit is wat klanten over mij zeggen.

"Gebruik van beeldopnames maakt mijn werk als coach makkelijker"

Voordat ik begon keek ik er tegenop om alweer de zoveelste cursus te krijgen. De meeste cursussen waren veel herhaling en langdradig. Bij beeldcoaching was dit echter totaal niet het geval. Doordat er veel opnames werden gemaakt, werden de inzichten en observaties beter. Beelden zijn pakkend om mee te coachen, dat maakt het werk makkelijker voor een pedagogisch coach. Een coachee kan zo zijn handelingen terugzien. Zo zijn de leerdoelen makkelijker na te leven en te volgen.

 

Khadija Laari

Pedagogisch coach JongLeren Den Haag

"Kijken met je hart"

Ik was erg benieuwd naar de inhoud van deze training en of dit een aanvulling zou zijn op andere coachingscursussen.
Dit was het zeker! De training ‘beeldcoaching: de leraar in beeld’ heeft ervoor gezorgd dat ik samen met de leerkracht, kijk naar de interactie tussen leerkracht en leerling, en de kwaliteiten van de leerkracht nog meer in beeld krijg. Uitgaan van de kracht en kijken met je hart!

Dorien Timmermans

Kwaliteitsteamlid bovenbouw Horst

"uit de evaluaties"

Heel goede verdieping op IB-opleiding.

Zeer waardevolle training. mooie balans tussen theorie en praktijk(voorbeelden).

Inhoud training was perfect. Compact.

Professioneel.

Open en eerlijk.

"‘Belangrijke stap voorwaarts’"

Het verschijnen van dit handboek beeldbegeleiding in het onderwijs is een belangrijke stap voorwaarts in het professioneler maken van het gebied van begeleiding en coaching.’ (in voorwoord van mijn boek De leraar in beeld)

Fred Korthagen

Emeritus hoogleraar Onderwijskunde UU

"‘Zeer inspirerende docent’"

… zeer inspirerende docent die haar vak goed onder de knie heeft. Ze zorgt voor rust en veiligheid en heeft aandacht voor alle cursisten….

IB'er

IB'er basisonderwijs

"over De leraar in beeld"

Een deelneemster aan de training Beeldcoaching vertelt in dit filmpje over ‘De leraar in beeld’.

 

 

deelneemster Training beeldcoaching

IB Basisonderwijs

"Traject beeldcoaching: ‘verhelderend!’"

“Confronterend/ Valt best mee. Verhelderend? Ja, zeker!

Ik was gemotiveerd om videobegeleiding (SVIB) te doen. Daar kun je toch alleen maar van leren? Ik wilde graag leren, want mijn lessen liepen nog niet altijd even goed. Door een paar begeleidingsmomenten heb ik al veel geleerd. Alle aspecten van het docent-zijn komen aan de orde: Hoe sta ik voor de klas? Wat zeg ik dan? Hoe lang ben ik eigenlijk aan het woord? Betrek ik de studenten wel actief bij de les? De videobeelden geven antwoord op deze vragen. Door erover te praten komen er vanzelf verbetermogelijkheden op, waarmee ik direct aan de slag kon gaan.” (meer…)

Docent HBO

Docent

"‘Waardevol voor mijn ontwikkeling’"

Ik heb het traject beeldcoaching ervaren als zeer waardevol voor mijn ontwikkeling! De methode die Marijke gebruikte om belangrijke elementen m.b.t. mijn handelen uit de filmfragmenten te halen vond ik erg prettig en doeltreffend. Zo keek Marijke niet enkel naar mijn leerpunten, waartoe ik zelf altijd zeer toe geneigd ben, maar ook naar mijn kracht en de dingen die al wél goed gingen. Dat bleken er al heel wat te zijn, wat mijn vertrouwen in mijn eigen kunnen versterkte. Deze methode sloot (meer…)

student

aankomende leerkracht po

"‘Dynamische training beeldcoaching’"

Ik ben erg tevreden over de opleiding Beeldcoaching. Het was een dynamische training waarin ik vooral veel geleerd heb van het kijken naar elkaars beelden gecombineerd met theorie. Marijke geeft veel feedback op een relaxte manier: ik had niet het gevoel dat ik kon falen. Ze schept vertrouwen in jezelf.

Ik heb van de training Beeldcoaching meer geleerd dan (meer…)

Geranne Willemsen

Schoolopleider

"‘Inspirerend en verdiepend’"

Deze studiedag heeft ons (ervaren beeldcoaches) vooral geënthousiasmeerd om beeldcoaching weer meer in te zetten: wat is het toch een mooi instrument!
De dag was afwisselend opgebouwd. Marijke is flexibel en zorgde voor een hoge betrokkenheid van ons. We hebben we weer zin in!

Bert van de Waerdt

Onderwijsadviseur Driestar

"‘Door mooie beelden goede gesprekken’"

In de training maak je direct een vertaalslag naar de praktijk. In mijn werk heeft de training –  naast het begeleiden met beeldmateriaal –  mij ook gebracht dat ik tijdens observaties zonder filmmateriaal ik ook kleiner ben gaan kijken en in mijn verslaglegging de termen van beeldbegeleiding toepas. Het praten met beeldmateriaal maakt dat je mooie gesprekken krijgt met leerkrachten en je praat vanuit de mooie beelden. Door beeldmateriaal te gebruiken kun je samen (meer…)

José van Kraaij

SO Expert SWV PO 3006

"Beeldcoaching / Marte Meo"

Heel inspirerende workshop beeldcoaching! Ik kijk weer op een andere manier naar onderwijs.
(workshop LBBO / Marte Meo-dec. 2015)

Wat je in je workshop wilt overbrengen, laat je in je eigen handelen zien.
(workshop LBBO / Marte Meo dec. 2015)

Interactief, Interessant en Activerend! Doel bereikt.
(workshop verdieping van de beeldcoaching januari 2018)

deelnemers

Begeleiders in het onderwijs

"Traject beeldcoaching: ‘concrete handvatten en inzichten’"

Als opleidingsdocent vertel ik de studenten altijd dat je in het beroep leerkracht nooit uitgeleerd bent, dat je je altijd blijft ontwikkelen. Zelf ben ik ook aan het worstelen met persoonlijke leerdoelen. Teach as you preach. Intervisie leverde me voor een aantal punten niet zo veel op. Ik kon onvoldoende de vinger leggen op hoe ik in mijn lessen de betrokkenheid van de studenten kan vergroten en mijn interactie met de studenten kan verbeteren. Marijke is een paar keer bij me komen filmen. De gesprekken gaven mij veel aanknopingspunten. Concrete handvatten en inzichten hoe ik op concreet niveau met kleine ‘eenvoudige’ veranderingen een grote verbeterslag in (meer…)

Docent HBO

Docent

"Traject beeldcoaching: ‘succesmomenten zien’"

“Ik heb van de beeldbegeleiding veel geleerd. Ik voelde me erg onzeker voor de eerste videotraining en twijfelde eraan of ik wel de kwaliteiten had om goed les te kunnen geven. Na het eerste gesprek waarin we de opnames bekeken en bespraken werd mijn blinde vlek zichtbaar en begon ik een rode draad te zien. Dit gaf veel ontspanning waardoor ik uit het cirkeltje kon klimmen en weer plezier in mijn stage kreeg. Dit resulteerde meteen in veel succesmomenten waarbij mijn sterkte kanten zich ontpopten.”

student PABO

Aankomend leraar po

"Training Beeldcoaching: ‘deskundige begeleiding’"

Marijke heeft oprechte belangstelling voor de deelnemers. Ze zorgt voor een open sfeer. Heel prettig dat ze meteen in de praktijk aan de slag gaat. Zeer deskundige begeleiding.

Ambulant Begeleider

AB Eindhoven

"Training beeldcoaching: ‘genoten, praktisch en leerzaam’"

“Genoten van een leerzame, praktische en korte cursus Video Interactie Begeleiding. In vijf bijeenkomsten met een kleine groep heb ik meer ervaring opgedaan hoe ik als intern begeleider gerichter kan coachen. Goede afstemming van theorie en praktijk, waarbij ik ook heb leren zien wat mijn eigen sterke punten en valkuilen zijn. Door de kleine groep konden we ook heel veel van elkaar leren. Ik kan nog veel meer leren over werken met beeld, en ik voel me zeker genoeg om hier zelf eerst eens mee aan de slag te gaan.”

IB'er

IB'er Zwolle

"Training beeldcoaching: ‘direct mee aan de slag’"

Ik heb als meerschoolsdirecteur een korte training Beeldcoaching (SVIB) gevolgd bij Marijke. Samen met mijn IB’er wilden we onszelf trainen in het gericht kijken tijdens klassenbezoeken en een aanbod doen naar onze leerkrachten voor begeleiding met beeldmateriaal. Marijke is een no-nonsense trainer van het type “practise what you preache”. De training was praktisch, goed toepasbaar met een prettige mix van theorie en praktijk. De focus bij Beeldcoaching ligt in (meer…)

Directeur PO

Meerschool directeur PO Zwolle

"Training Beeldcoaching: ‘veel opgestoken!’"

De training Marte Meo/Beeldcoaching heeft zeker aan mijn verwachtingen voldaan. Door goed naar beelden te kijken ontdek je ook waar het nu echt om gaat: is het nu klassenmanagement of toch meer de interactie? Ik vond het fijn dat we veel handreikingen kregen rondom bepaalde onderwerpen waardoor je heel concreet aan de slag kan gaan bij het kijken naar beeldmateriaal.  Ook heb ik veel opgestoken van de gespreksvoering: het opbouwen van gesprekken, stellen van goede vragen etc. (meer…)

Gea Pasker

AB'er & Onderwijsondersteuner Passend Onderwijs

"Training Beeldcoaching: ‘maatwerk’"

Marijke maakte een programma op maat en dat heb ik als heel prettig beschouwd. Alle aspecten van videobegeleiding passeerden de revue. Marijke was kritisch en kwam steeds met goede opmerkingen waar ik wat mee kon doen. Ze heeft een prettige manier van communiceren en je voelt je al snel “veilig” bij haar. Ze geeft je ook de ruimte om je verder te ontwikkelen en heeft snel door wanneer je iets beheerst. Op die momenten komt ze met nieuwe dingen. 

Stagecoördinator

Stagecoördinator VO - Geldrop

Ga naar de bovenkant