Handboek beeldcoaching ‘De leraar in beeld’

Dit handboek is onmisbaar voor opleiders en coaches die willen werken aan de ontwikkeling van leraren. Het is ook geschikt voor leraren die willen groeien in hun beroep en hun leerlingen een nog beter onderwijs  willen bieden.

Ervaring delen is kennis vermenigvuldigen! Ik deel graag wat ik zelf heb geleerd, ervaren rondom de beeldcoaching. Hieronder staan mijn publicaties beeldcoaching. Veel leesplezier!

Publicaties beeldcoaching

Je kunt onderstaande publicaties over Beeldbegeleiding/beeldcoaching downloaden. Klik hiervoor op de betreffende titel.

Paul Op Heij (2024) ‘Vakmanschap gebaat bij hoe concreter hoe beter’ Dit interview met mij is te vinden op de website van het Montessori-onderwijs. De verkorte versie is te vinden in het tijdschrift Montessori Magazine, No.47#2, maart 2024, p.26-27.

Bouwhuis, M (2024) Eerste hulp bij begeleiden LBBO  Dit artikel – over vragen stellen – is geschreven voor de rubriek Eerst hulp bij begeleiden  in januari 2024 verschenen in Beter Begeleiden, een uitgave van de LBBO (http://www.lbbo.nl).

Bouwhuis, M. & I. Steinmetz (2023) Gericht kijken naar interactie tussen leraar en leerlingenDit artikel is in maart 2023 verschenen in Beter Begeleiden, een uitgave van de LBBO (http://www.lbbo.nl).

Bouwhuis, M. & A. Pragt (2018). Krachtgericht coachen met beeldopnames. Gepubliceerd in Beter Begeleiden, LBBO, sept. 2018

M. Bouwhuis (2015). Beelden als brug tussen stage en opleiding. Gepubliceerd in Beter Begeleiden, LBBO, sept. 2015

M. Bouwhuis Tien praktische tips voor het maken van een opname

M. Bouwhuis Vijf tips om te werken met eigen opnames in het onderwijs

M. Bouwhuis & V. Klabbers (2014) Stagebegeleiding met film/foto. JSW 2014.
In het artikel gaan we in op de kansen en risico’s die werken met beeld met zich meebrengt. Ter ondersteuning van een goed gebruik van beeldmateriaal is de kijkwijzer ‘KANTELPUNTEN’  ontwikkeld.  kijkwijzer kantelpunten.

N. Donkert-Veldman & M. Bouwhuis (2014) Beeldbegeleiding in VMBO deuren open, meer verbinding in Beter Begeleiden / LBBO
Beschrijving van de wijze waarop beeldbegeleiding / svib kan worden vormgegeven op een VMBO.

M. Bookelmann, M.Bouwhuis (2013). Werken met Beeld Positieve ervaringen met Marte Meo In: Beter Begeleiden / LBBO. In dit artikel wordt beschreven wat methodiek Mart Meo betekent voor de kwaliteit van het onderwijs op SBO De Evenaar in Nieuwegein.

M. Bouwhuis (2011), Marte Meo in het onderwijs, in: Verbondheid in Beeld (red. H. Jansen), RetroPerspectief volume 3, p.136-144, Amersfoort: Uitgeverij Agiel
Theoretische achtergronden vertaald naar concrete praktijksituatie.

M. Bouwhuis (2010). Passend onderwijs door videobegeleiding. In: jsw_marijke_bouwhuis, JSW p.33-36.
Wat kan het begeleiden met beeld betekenen binnen het passend onderwijs?

Nog meer weten over beeldcoaching. Lees mijn blogs.

Kijkwijzers voor bij de beeldcoaching

Kijkwijzers bij het handboek Beeldbegeleiding ‘De leraar in Beeld’.

Je kunt deze ook downloaden op de website van uitgeverij Pica.

Kijkwijzer ‘Kantelpunten’ voor studenten lerarenopleiding

Voor stagebegeleiders die beeldmateriaal gebruiken.
Deze kijkwijzer hoort bij het artikel in JSW.

Kijkwijzer Marte Meo Leraarcommunicatie

Hoe houd je de centrale aandacht bij je leerlingen? Deze kijkwijzer kun je goed gebruiken als ná de start de aandacht van de leerlingen nog wat langer op je gericht wilt hebben. Bv tijdens een instructie.

ERVARING DELEN IS KENNIS VERMENIGVULDIGEN

Boek Beeldcoaching

‘De leraar in beeld’

‘De leraar in beeld’ is een handboek over beeldbegeleiding (beeldcoaching) in het onderwijs.
In ‘De leraar in beeld‘ beschrijf ik de meest effectieve methoden om beeldcoaching toe te passen in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Bestel het boek bij uitgeverij PICA, of meld je aan voor een training beeldcoaching.