Marijke Bouwhuis

Steeds meer zie ik hoe belangrijk de rol van de leraar is voor het welbevinden en het leren van leerlingen. Een lerende leraar die kan afstemmen op zijn leerlingen en genieten van zijn werk, dat is mijn ideaal. Beeldbegeleiding kan hier een mooie bijdrage aan leveren.

Ik studeerde eerst voor leraar en vervolgens op de RUN Nederlandse taal- en letterkunde. Tijdens mijn studie verdiepte ik me in communicatie tussen mensen. Achtereenvolgens werkte ik in het basisonderwijs, de basiseducatie (ROC) en op verschillende pabo’s (Iselinge en HAN), bij Stichting LeerKRACHT en de Onderwijsspiegel.

Daarnaast was ik werkzaam voor meerdere educatieve uitgeverijen. Bij het ontwikkelen van methodes besteedden we steeds meer aandacht aan de rol van de leerkracht. Door deze achtergrond ben ik erg geïnteresseerd geraakt in Interactie & Taal in het onderwijs. Wat voor effect heeft leerkrachtgedrag op leerlingen en vice versa? En ook: wat bepaalt dit gedrag: de omgeving, vaardigheden, overtuigingen, waarden? Met beeldmateriaal is dat goed zichtbaar te maken.

Marijke Bouwhuis

Mijn boek

Boek beeldcoaching: ‘De leraar in beeld’

‘De leraar in beeld’ is een handboek over beeldbegeleiding (beeldcoaching) in het onderwijs.
In ‘De leraar in beeld‘ beschrijf ik de meest effectieve methoden om beeldcoaching toe te passen in de dagelijkse onderwijspraktijk. 

Bestel het boek bij uitgeverij PICA, of meld je aan voor een training beeldcoaching.

Opleiding

Met veel plezier volgde ik de volgende opleidingen:

  • SVIB. (Fontys)  Ik was erg enthousiast en werd bestuurslid van de Landelijke Beroepsgroep Beeldbegeleiders (LBbb).
  • Marte Meo Collega Trainer (M.Aarts) Nog beter kijken naar beelden (wat hebben kinderen nog meer nodig van de leraar?)
  • Solution Focused Trainer (A. Huibers) Oplossingsgericht communiceren brengt een positieve sfeer op school. Het heeft mijn hart gestolen.
  • Krachtgericht en Zijnsgericht coachen voor beeldbegeleiders  (F. Korthagen). Toptrainingen om niet alleen naar gedrag te kijken, maar ook naar de kern
  • Expert-Coach bij Stichting LeerKRACHT. Hun motto is: ‘Elke dag samen een beetje beter’.  Klasobservaties/feedback geven-ontvangen (van collega’s en leerlingen), scrumborden horen bij de dagelijkse routines om te komen tot een professionele leergemeenschap.
  • post hbo Trainen en coachen op de onderstroom (HAN): over bewustwording en erkenning van de rol die de onderstroom speelt in wat we zien in de bovenstroom en het vervolgens inzetten van andere handelingsalternatieven.

Samenwerking

Ik werk graag samen met anderen. Onder andere met:

– Mijn collega’s van De Onderwijsspiegel
De Onderwijsspiegel realiseert kwaliteitsverbetering van het onderwijs door feedback in het onderwijs zoveel mogelijk te faciliteren. Denk aan docentevaluaties, de onderwijsscan, oudertevredenheidsonderzoeken etc.
– Mijn collega’s van HAN Pabo
Stichting LeerKRACHT
Het teamgericht samenwerken aan iedere dag een beetje beter onderwijs past helemaal bij het werken met opnames.
– LBBO:   Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs.
– LBbb: Landelijke Beroepsgroep voor Beeldbegeleiders

Nieuwsgierig naar mijn visie op beeldbegeleiding?

Lees dan het artikel over Krachtgericht coachen met beeldopnamen dat ik samen met Astrid Pragt schreef, of neem contact met me op!