‘Door mooie beelden goede gesprekken’

In de training maak je direct een vertaalslag naar de praktijk. In mijn werk heeft de training –  naast het begeleiden met beeldmateriaal –  mij ook gebracht dat ik tijdens observaties zonder filmmateriaal ik ook kleiner ben gaan kijken en in mijn verslaglegging de termen van beeldbegeleiding toepas. Het praten met beeldmateriaal maakt dat je mooie gesprekken krijgt met leerkrachten en je praat vanuit de mooie beelden. Door beeldmateriaal te gebruiken kun je samen aan de zijkant bekijken wat er in de klas gebeurt.

Bij alle observaties

In mijn werk gebruik ik het geleerde van de training op verschillende momenten. Zoals ik al aangaf ben ik ook bij andere observaties kleiner gaan kijken en gebruik ik in de verslaglegging de leerkrachtcommunicatie. Ik ga nu een traject starten waar we samen (de leerkracht en ik) gaan bekijken op welke momenten de leerling de focus krijgt en wat daarin het patroon is. Bij het lopende traject zijn we nu samen aan het kijken om de mooie beelden aan de leerlingen te laten zien en deze met leerlingen te bespreken.

De training

De training heeft zeker aan mijn verwachting voldaan. Het geleerde pas je meteen toe in de praktijk en dit bespreek je dan bij de bijeenkomst. Wij hadden een kleine groep, hierdoor was er voor het bespreken van de opdrachten en filmfragmenten veel tijd.

Fijne opbouw

De opbouw van de bijeenkomsten was fijn. De start met wat je in de tijd vanaf de vorige bijeenkomst geleerd en meegenomen hebt, het bekijken en bespreken van elkaars filmfragmenten en de theorie die erbij hoort.

Veel autonomie

De begeleiding tijdens het traject was goed. Trajectbegeleider geeft je veel autonomie en stelt veel kritische vragen om je aan het denken te zetten en je jezelf verder kunt ontwikkelen. Filmbeelden kun je ook naar haar toesturen, je krijgt dan goede inhoudelijke feedback. Feedback waarvan je als persoon kunt groeien en tips om je verder te ontwikkelen

 

Nieuwsgierig naar mijn visie op beeldbegeleiding?

Lees dan het artikel over Krachtgericht coachen met beeldopnamen dat ik samen met Astrid Pragt schreef, of neem contact met me op!

Meer informatie over Beeldcoaching

Boek beeldcoaching, de leraar in beeld. Handboek beeldbegeleiding in het onderwijs.

Boek beeldcoaching

‘De leraar in beeld’  is een handboek over beeldbegeleiding (beeldcoaching) in het onderwijs.

Training beeldcoaching, met Marijke Bouwhuis

Training beeldcoaching

Ik verzorg trainingen beeldcoaching om leraren en begeleiders in het onderwijs te leren opnames te gebruiken bij het coachen van leraren of leerlingen.

Boek beeldcoaching, de leraar in beeld. Handboek beeldbegeleiding in het onderwijs.

Begeleiding beeldcoaching

Wil je meer inzicht in je handelen als leraar?

Dan is beeldcoaching iets voor jou!