Begeleiding Beeldcoaching

Begeleiding Beeldcoaching2022-02-25T14:16:39+01:00

Begeleiding beeldcoaching

Bij beeldcoaching worden beeldopnames van de leraar in de klas gemaakt. Deze opnames worden geanalyseerd en samen besproken. Wil je meer inzicht in je handelen als leraar? Dan is beeldcoaching iets voor jou!

Ben je op zoek naar begeleiding met beeldcoaching? Hier vind je mijn diensten.

coaching met opnames

Beeldcoaching

Beeldcoaching (SVIB): dé manier om je als leraar verder te ontwikkelen is het werken met beeldopnames. Met een beeldcoach analyseer en bekijk je opnames van jezelf als leraar. Beeldcoaching is een zeer krachtige vorm van coaching. In de beelden is namelijk heel goed te zien wie je bent als leraar en hoe leerlingen op je reageren.

Online beeldcoaching

Bij online beeldcoaching bekijken en bespreken we online de opnames die in je klas gemaakt zijn. In de intake zijn je ontwikkelwensen besproken. We maken een microanalyse van het beeldmateriaal en bespreken welke stap je kan zetten om je doelen te bereiken. Jij gaat ermee aan de slag en maakt op het moment dat je zelf kiest een volgende opname. In de praktijk blijkt online beeldcoaching erg effectief.

Beeldscan

Laat een beeldscan maken.
Zo word je je bewust van waar je staat als leraar en weet je precies waarin je je nog verder kunt ontwikkelen.

Een beeldscan is een kleine investering met groot resultaat, namelijk een nauwgezette beschrijving van waar jij als leraar staat. Je weet direct waar je verder aan kunt werken om snel basisbekwaam te worden. Een boost voor je professionele ontwikkeling.

beeldcoaching

Teamontwikkeling met opnames

Teamontwikkeling met opnames: wat is meer inspirerend als schoolteam dan samen bouwen aan goed onderwijs voor de leerlingen? Gezamenlijk voorbereiden van lessen, deze geven en opnames maken van de les en enkele fragmenten met het team bespreken. De kwaliteit van het team is de basis voor verdere ontwikkeling van de leraren.

Nieuwsgierig naar mijn visie op beeldbegeleiding?

Lees dan het artikel over Krachtgericht coachen met beeldopnamen dat ik samen met Astrid Pragt schreef, of neem contact met me op!

Veel gestelde vragen over begeleiding beeldcoaching

Waarom beeldcoaching?2022-02-25T12:28:02+01:00

De grote voordelen van het gebruik van opnames bij het coachen van leraren zijn:

  1. Je ziet jezelf in beeld en het effect van je gedrag:  door de beelden kom je weer gemakkelijk ‘in het hier en nu’ van de klassensituatie.
  2. Je richt je focus gemakkelijk op succesvolle momenten: deze fragmenten kunnen vooraf geselecteerd worden;
  3. Het is makkelijk om herhaald te kijken naar de opname. In een opname is veel te zien. Door herhaald te kijken naar een succesvol stukje ‘verinnerlijk’ je je succesvol handelen beter. Herhaald kijken geeft bovendien rust.
  4. Door vaker te kijken naar een klein stukje opname kun je vanuit verschillende perspectieven naar de opname kijken: bv vanuit het perspectief van jou als leraar of van de leerlingen:
    Wat doet de leraar / leerling (actie)?  Wat is het effect (op de leerling/ de leraar)?
  5. Door te kijken naar beelden krijg je empathie: voor jezelf als leraar én ook voor je leerlingen!
  6. De gesprekken verdiepen zich door het gebruik van opnames waardoor je makkelijker echt tot ontwikkeling komt:  Beeldcoaching zet in beweging!

Lees meer over beeldcoaching

Wanneer beeldcoaching in het onderwijs?2022-02-25T12:27:33+01:00

Vaak wordt beeldcoaching ingezet als het niet zo lekker loopt in een groep. Beeldcoaching kan dan zeker helpen om de leraar verder te helpen. Mooier zou het zijn als beeldcoaching een normaal verschijnsel wordt op school. Alle leraren zouden dan door middel van eigen opnames heel gericht aan hun eigen ontwikkeling kunnen werken. En nog mooier zou zijn als ook de leerlingen zouden kunnen meedoen met dit proces.

Lees meer over beeldcoaching

Wat is beeldcoaching?2022-02-25T12:28:40+01:00

Bij beeldcoaching worden korte opnames van dagelijkse interactiemomenten gebruikt. Je leert tijdens het coachingstraject en in de trainingen op microniveau ontwikkelingsgericht te kijken naar interactie tussen de leraar en leerlingen en leerlingen onderling: je onderzoekt samen de beginsituatie en de kwaliteit van de leraar. Dat is het startpunt van de ontwikkelingsgerichte begeleiding.

Beeldcoaching is zeer effectief en erg inspirerend omdat je voortbouwt op de zichtbare kwaliteiten van de leraar en leerlingen. Startpunt van ontwikkeling is de interactie/relatie tussen leraren en leerlingen. Als die goed zit, kan er geleerd worden.

Lees meer over beeldcoaching

Wat is het verschil tussen beeldcoaching, beeldbegeleiding en SVIB?2022-02-25T00:56:04+01:00

Het doel van deze drie coachingsmethodieken is ongeveer hetzelfde: professionaliseren van de leraar. Daarbij wordt bij alle drie gebruik gemaakt van beeldopnames die met name gemaakt zijn in de klas. Het gaat om het bekijken van interactie op microniveau. Bij SVIB (school video interactiebegeleiding) wordt vooral naar het gedrag van de leraar / leerlingen in de context gekeken. Bij beeldbegeleiding / beeldcoaching wordt er ook naar diepere lagen gekeken: de onderliggende overtuigingen, de drijfveren en de kernkwaliteiten van de leraar.

Wat zijn de uitgangspunten van beeldcoaching?2022-02-25T00:55:20+01:00

Bij beeldcoaching gaat het om de leraar en de leerlingen. Door opnames van hen gericht te analyseren wordt de interactie tussen hen goed zichtbaar. Eerst wordt er gekeken naar ‘wat er al is’: wat is de beginsituatie en welke kwaliteiten van hen zijn in beeld te zien? Vervolgens wordt er gekeken naar ontwikkelingskansen: wat hebben leerlingen om zich verder te ontwikkelen? Hoe kan de leraar nog beter/meer afstemmen op de leerling(en).

zie publicatie over krachtgericht coachen

Ga naar de bovenkant