Training Beeldcoaching: ‘veel opgestoken!’

De training Marte Meo/Beeldcoaching heeft zeker aan mijn verwachtingen voldaan. Door goed naar beelden te kijken ontdek je ook waar het nu echt om gaat: is het nu klassenmanagement of toch meer de interactie? Ik vond het fijn dat we veel handreikingen kregen rondom bepaalde onderwerpen waardoor je heel concreet aan de slag kan gaan bij het kijken naar beeldmateriaal.  Ook heb ik veel opgestoken van de gespreksvoering: het opbouwen van gesprekken, stellen van goede vragen etc. Daar ben je als begeleider altijd al mee bezig, maar mijn repertoire is nu weer uitgebreid.

Door de training heb ik geleerd samen met leerkrachten waar ik in de klas kom te kijken naar beeldmateriaal. Vorig jaar heb ik – met succes – een leerkracht begeleid die vooral op de leerinhoud en het halen van doelen gericht was. Door het kijken naar de beelden werd ze zich daarvan bewust en is ze zich veel meer gaan richten op de relatie met leerlingen en ook het samen genieten! Het gesprek met deze leraar naar aanleiding van de beelden ging dan ook vooral over ‘wie ben ik als leraar?’ en ‘wat voor leraar wil ik zijn?’ De beelden waren dus echt van meerwaarde bij deze begeleiding.
Mijn enige kritiekpunt op de training is dat hij te kort was. Ik zou nog graag doorgaan met intervisie met beeld!

Nieuwsgierig naar mijn visie op beeldbegeleiding?

Lees dan het artikel over Krachtgericht coachen met beeldopnamen dat ik samen met Astrid Pragt schreef, of neem contact met me op!

Meer informatie over Beeldcoaching

Boek beeldcoaching, de leraar in beeld. Handboek beeldbegeleiding in het onderwijs.

Boek beeldcoaching

‘De leraar in beeld’  is een handboek over beeldbegeleiding (beeldcoaching) in het onderwijs.

Training beeldcoaching, met Marijke Bouwhuis

Training beeldcoaching

Ik verzorg trainingen beeldcoaching om leraren en begeleiders in het onderwijs te leren opnames te gebruiken bij het coachen van leraren of leerlingen.

Boek beeldcoaching, de leraar in beeld. Handboek beeldbegeleiding in het onderwijs.

Begeleiding beeldcoaching

Wil je meer inzicht in je handelen als leraar?

Dan is beeldcoaching iets voor jou!