Beeldcoaching: oog voor onderwijs

Beeldcoaching oftewel beeldbegeleiding (SVIB) wordt in het onderwijs steeds meer gebruikt om leraren te professionaliseren. Het werken met opnames van klassensituaties blijkt namelijk een van de meest effectieve vormen van begeleiding te zijn. En het blijkt – als de schroom om naar jezelf te kijken eenmaal overwonnen is – bijzonder inspirerend te zijn. Leraren leren beter kijken naar hun gedrag en kunnen daardoor beter afstemmen op de leerlingen. Bovendien krijgen ze beter ‘in beeld’ wat voor leraar ze graag willen zijn! Beeldcoaching zet in beweging!

Wat is beeldcoaching?

Bij beeldcoaching worden korte opnames van dagelijkse interactiemomenten gebruikt. Je leert tijdens het coachingstraject en in de trainingen op microniveau ontwikkelingsgericht te kijken naar interactie tussen de leraar en leerlingen en leerlingen onderling: je onderzoekt samen de beginsituatie en de kwaliteit van de leraar. Dat is het startpunt van de ontwikkelingsgerichte begeleiding. Beeldcoaching is zeer effectief en erg inspirerend omdat je voortbouwt op de zichtbare kwaliteiten van de leraar en leerlingen. Startpunt van ontwikkeling is de interactie/relatie tussen leraren en leerlingen. Als die goed zit, kan er geleerd worden.

Vertrouwen in de ontwikkeling van leraren en leerlingen is de basis van de beeldcoaching.

Aanbod Beeldcoaching: training-intervisie-coaching 

Training Beeldcoaching
Ik verzorg trainingen beeldcoaching om begeleiders in het onderwijs te leren opnames te gebruiken bij het coachen van leraren of leerlingen. Meld je aan voor een van de trainingen of vorm zelf een trainingsgroep.
Intervisie Doorloopjes in Beeld
Voor starters en zij-instromers is er de Intervisiegroep Doorloopjes in Beeld. Daar gebruiken we evidence-informed excellente onderwijstechnieken. (Zie Doorloopjes)
Coaching leraren
Daarnaast coach ik leraren met opnames. Kijk op de site naar het aanbod. Op deze site vind je ook een aantal artikelen/kijkwijzers over beeldcoaching in het onderwijs. Of lees het handboek Beeldbegeleiding in het onderwijs. 

Meer weten over beeldcoaching?

Ik vertel je graag meer over de mogelijkheden van beeldcoaching (SVIB).

Nieuwsgierig naar mijn visie op beeldbegeleiding?

Lees dan het artikel over Krachtgericht coachen met beeldopnamen dat ik samen met Astrid Pragt schreef, of neem contact met me op!