Tips om opnames te gebruiken voor teamontwikkeling

Gebruik de input van leerlingen voor teamontwikkeling

Leerlingen kunnen bij iedere stap van teamontwikkeling input geven. Laat ze bv meedenken over het thema dat aan de orde komt en geef ruimte voor feedback: Wat hebben we gedaan? Wat is het effect? Hoe kunnen we zorgen dat het nog beter gaat?

Zorg voor focus

Spreek samen af waar de opname zich op zal richten en waar in de nabespreking naar gekeken wordt. Als in de nabespreking andere punten toch belangrijker blijken te zijn, dan kun je dit benoemen en bespreken wat jullie ermee doen.

Geef allebei de gezamenlijk voorbereide les

Dit is geen voorwaarde voor succes, maar het is erg interessant om samen (in 2-tallen) één les voor te bereiden en vervolgens deze allebei te geven. En van beide lessen hetzelfde stukje op te nemen.

Ontwikkelingsgerichte werkwijze

Bij het ontwikkelen van lessen en het bespreken van beeldmateriaal werk je ontwikkelingsgericht. Zie mijn boek over beeldbegeleiding.
Zorg ervoor dat een sessie niet vervalt in het geven van tips. Het gaat om de dialoog over onderwijsontwikkeling.

Zorg voor een heldere procedure

Een heldere procedure draagt eraan bij dat de deelnemers zich veilig voelen. Spreek vooraf af hoe er met de opnames wordt omgegaan, hoe de beelden besproken worden, wat er gedaan wordt met de uitgewisselde informatie en wat er met het beeldmateriaal gebeurt. Denk hierbij ook aan de privacy van alle betrokkenen.

Bespreek wat iedereen meeneemt voor de eigen lespraktijk

Van iedere opname uit de klas leer je weer iets voor je eigen praktijk. Bespreek aan het eind van de sessie wat iedereen meeneemt (liefst zo concreet mogelijk) voor in zijn/haar eigen praktijk.

Bespreek in team wat deze werkwijze bijdraagt aan teamontwikkeling

Het samen voorbereiden, lessen bespreken raakt aan alle kanten het samenwerken aan beter onderwijs. Het is interessant om regelmatig te bespreken welke invloed deze werkwijze op de ontwikkeling van het team heeft.

 

Meer weten?

Ik vertel je graag meer over het werken met opnames in de klas.

  • Marijke Bouwhuis
  • Telefoon 0646530211
  • mobouwhuis@gmail.com

Nieuwsgierig naar mijn visie op beeldbegeleiding?

Lees dan het artikel over Krachtgericht coachen met beeldopnamen dat ik samen met Astrid Pragt schreef, of neem contact met me op!